facebook    pl   en

Model Kształcenia

 

Model Kształcenia

 

Model Kształcenia

 

Model Kształcenia

 

Targi Pracy 2014

 

Targi Pracy 2014

 

Targi Pracy 2014

 

Targi Pracy 2014

 

Targi Pracy 2014

 

Targi Pracy 2014

 

Targi Pracy 2014

 

Targi Pracy 2014

 

Telefon Zaufania

 

Aktualności
2015-12-01

Z dniem 1 grudnia 2015 roku Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" z siedzibą w Olsztynie została postawiona w stan likwidacji. Powodem likwidacji jest wyczerpanie środków finansowych Fundacji. Wykonywanie czynności Likwidatora powierzono p. Katarzynie Siwulskiej - Gągała prowadzącej Kancelarię Biegłego Rewidenta.Czynności związane z likwidacją są wykonywane w siedzibie Fundacji. Likwidator podjął czynności związane z ustaleniem wysokości wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom (wysokość wierzytelności jest ustalana i aktualizowana).Likwidator podejmuje działania związane ze zbyciem majątku Fundacji w celu zaspokojenia wierzycieli.Wierzytelności zostaną zaspokojone niezwłocznie po uzyskaniu środków pochodzących z likwidacji majątku Fundacji. Rozpoczęcie likwidacji na podstawie postanowienia sądu nr OL.VIII NS-REJ.KRS/020815/15/164. 

NA SPRZEDAŻ LOKAL ORAZ SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE 

ORAZ WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH

KONTAKT:

Likwidator-Katarzyna Siwulska-Gągała

tel.: 509 029 845

sekretariat:

tel.: 500 259 466

e-mail:sekretariat@fp.olsztyn.pl

wiecej
2014-10-03

Informacja o wynikach postępowania

zapytanie ofertowe l.dz. 218/09/BF/BB/2014 z dnia  04/09/2014 r.  

W związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wyboru Wykonawcy usług polegających na korekcie, składzie i druku publikacji oraz opracowaniu nadruku graficznego, przygotowaniu do druku i druku zaproszeń na konferencję  w ramach realizacji projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”  nr POKL.09.02.00-28-056/09, informujemy, że dokonano oceny oraz wyboru oferty. Szczegóły po kliknięciu w przycisk "więcej".

wiecej
2014-09-04

W związku z realizacją projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” nr POKL.09.02.00-28-056/09 zapraszamy Państwa do złożenia ofert na korektę, skład i druk publikacji oraz opracowanie nadruku graficznego, przygotowanie do druku i druk zaproszeń na konferencję w ramach ww. projektu.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w oparciu o Zasadę konkurencyjności zawartą w aktualnych Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje na temat zlecenia zawarte są w zapytaniu ofertowym do pobrania po kliknięciu w link "więcej". Proszę o składanie ofert cenowych na załączonym do zapytania ofertowego, jako załącznik nr 1, „Formularzu oferty” wraz z pozostałymi załącznikami.

wiecej
2014-07-25

 Informacja o wynikach postępowania zapytanie ofertowe l.dz. 185/07/BF/BB/2014 z dnia  07/07/2014 r.

wiecej
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
wykonanie i hosting visacom.pl
     Siedziba Fundacji: Pl. Gen. Józefa Bema 3 lok. 1, 10-516 Olsztyn, tel. (0-89) 535 17 80, fax (0-89) 535 17 84, Poniedziałek - Piątek - godz. 7:30 - 15:30